Kho giao diện Web version 3.0

  • Giao diện website thích nghi được với môi trường (hay thiết bị) của người truy cập web về kích thước màn hình, platform, trạng thái xoay hay đứng