Mô hình C2C là gì? Khác gì với mô hình B2C?

Mô hình C2C là gì? Khác gì với mô hình B2C?

Hiện nay, các trang thương mại điện tử như eBay, Amazon,... cho phép người mua hàng làm hồ sơ dự thầu đối với các hàng hóa...