Slug là gì? Gợi ý 5 cách tối ưu Slug trong SEO hiệu quả nhất

Slug là gì? Gợi ý 5 cách tối ưu Slug trong SEO hiệu quả nhất

Với những SEOer mới vào nghề khái niệm về Slug còn khá mơ hồ, có thể các bạn đã được thực hành nhiều lần nhưng...