Typography là gì – Nguyên tắc sử dụng Typography trong thiết kế

Typography là gì – Nguyên tắc sử dụng Typography trong thiết kế

Một thiết kế ấn phẩm hay thiết kế website sẽ trở nên kém thu hút, kém hiệu quả nếu không sử dụng Typograpy design. Vậy nhưng bạn...