Kích thước logo website chuẩn là bao nhiêu – Dịch vụ thiết kế logo Web4s

Kích thước logo website chuẩn là bao nhiêu – Dịch vụ thiết kế logo Web4s

Logo là yếu tố quan trọng giúp nhận diện doanh nghiệp trên Internet vậy nhưng bạn đã biết kích thước logo website chuẩn là bao...