Các bước để bạn cập nhật bản đồ đường đi.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Bản đồ - đường đi" trong mục "Cài đặt giao diện".Bước: 3: Tại trang này, nhấp vào maps.google.com để copy link HTML lấy hình ảnh bản đồ đường đi.Bước 4: Trang maps.google.com hiện ra nhập địa chỉ cần tìm vàoBước 5: Copy link HTML


Bước 6: Dán link vừa mới copy vào khung


Bước 7: Click nút "Cập nhật" để hoàn thành