Bước 1: Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Click vào "Quản lí video" trong menu "Thông tin web"


Bước 3: Nhập thông tin cần thiết


Bước 4: Click nút để hoàn thành