Để cập nhật các thông tin liên hệ ta làm như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Trang liên hệ" trong mục "Thông tin web".
Bước 3: Nhập các thông tin liên hệ, chỉnh sửa màu sắc, font chữ theo ý muốn.- Để xem các liên hệ mà khách hàng đã gửi chúng ta làm như sau.

Bước 1: Vào "Danh sách liên hệ" trong mục "Thông tin web".
Chúng ta có thể xóa các thông tin liên hệ này bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa ở cột xóa bên phải của bảng.

Xóa từng liên hệ
Bước 2: Nhấp vào nút "OK" để xác nhận xóa.Để xóa nhiều liên hệ chúng ta check vào các liên hệ muốn xóa ở cột ngoài cùng bên trái bảng.Sau đó chọn mục "Xóa các liên hệ đã chọn" ở phía dưới của bảng và nhấp vào nút "Go" để thực hiện.