Bước 1:

Click chọn mục "Thông tin quản trị viên" trong menu "Quản lý thành viên"Một bảng thông tin tài khoản của bạn sẽ hiện ra sau đó. Click vào nút " Đổi mật khẩu"Bước 2:

Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới. Sau đó chọn "Cập nhật" để hoàn thành