Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Click vào "Đóng website" trên menu "Thông tin web"


Bước 3: Chọn "" trong mục "Cập nhât tình trạng web đang bảo trì"


Bước 4: Lick nút  để hoàn thành