Mục "Thông tin doanh nghiệp" là nơi bạn đăng tải các thông tin chung về doanh nghiệp của bạn như nghành nghề kinh doanh, lịch sử hình thành, trụ sở, hình ảnh, các dịch vụ, sản phẩm v.v... Những thông tin này sẽ hiển thị một phần ở đầu trang chủ.

Để xem đầy đủ thông tin này bạn click vào phần "Giới thiệu" trong menu chính trên website.Thông tin đầy đủ sẽ hiển thị như sau