Các bước thiết lập Popup


Bước 1: Đăng nhập vào phần quản trị

Bước 2: Vào mục "Cài đặt giao diện" sau đó chọn "Thay đổi Popup".Bước 3: Chọn trong mục Bật popup.


- Thêm nội dung Popup và đường dẫn (nếu cần). Mặc định nếu nội dung popup mà rỗng thì sẽ ko hiện popup.- Để tải hình ảnh từ máy tính lên ta nhấn vào nút Chọn Tệp tin và chọn hình sau đó nhấn vào nút Tải lên.- Sau khi hình được tải lên ta nhấn vào Thumbnail (chọn hình có kích cỡ nhỏ) hoặc Image (chọn hình bằng kích cỡ thực) để chèn hình tại vị trí con trỏ.


Bước 4: Cuối cùng nhấn nút  để hoàn thành.