Để chỉnh lại Bố cục giao diện sao cho ấn tượng hoặc theo ý thích của bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Ở menu phần Cài đặt giao diện chọn Bố cục giao diện.Bước 3: Chúng ta có thể thay đổi màu nền, hình nền, giao diện cột...- Chọn nền có nhiều lựa chọn.+ Chọn màu nền:
+ Thay đổi giao diện Bước 4: Nhấp vào nút  để hoàn thành.