Để thêm menu mới bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:


Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào Menu, ở mục "Cài đặt giao diện" bạn chọn "Tùy chỉnh menu".
Bước 3:
Sau khi giao diện Tùy chỉnh menu mở ra bạn bấm vào "Thêm menu" ở trên cùng của góc tay phải.
Bước 4:
Nhập nội dung menu cần thêm.

 

 

Sau khi nhập những thông tin trên bước kế tiếp bạn phải nhập hoặc chọn các đường dẫn cho menu đang tạo.

-          Nếu bạn chọn mục “Trang mặc định (có sẵn)” thì sẽ xuất hiện một danh sách các trang của thanh menu. Bạn chọn một trong những trang đó làm đường dẫn.

 

-          Nếu bạn chọn mục “Trang tùy ý(chèn link)” thì bạn phải nhập đường link mà bạn muốn khi nhấp vào menu đang tạo này. Ví dụ: Bạn tạo tên menu là “Tin tức bóng đá” thì bạn có thể nhập đường dẫn như sau:” http://bongda.com.vn/”.
 

-          Nếu bạn chọn mục “Trang danh mục bài viết” thì nó sẽ hiện ra các danh mục bài viết mà bạn đã tạo. Bạn chọn một trong các danh mục viết đó để làm đường dẫn cho menu. Nếu bạn chưa tạo danh mục thì nhấn vào mục “cập nhật danh mục bài viết” để tạo danh mục.


 

-          Nếu bạn chọn mục “Trang chi tiết bài viết” thì danh sách các bài viết sẽ hiện ra. Bạn chọn một trong các bài viết đó để làm đường dẫn cho menu. Nếu chưa có bài viết nào thì bạn nhấn vào “cập nhật chi tiết bài viết” để tạo bài viết mới.
- Nếu bạn chọn mục "
Trang danh mục tin tức" thì danh sách các danh mục tin tức sẽ hiện ra. Bạn chọn danh mục này để làm đường dẫn cho menu đang tạo.

-          Nếu bạn chọn mục “Trang danh mục sản phẩm” thì danh sách các danh mục của sản phẩm sẽ hiện ra. Bạn chọn một trong danh mục này để làm đường dẫn cho menu đang tạo.


 

Bước 5: Sau khi bạn chọn xong đường dẫn cho menu của mình. Bạn phải chọn menu cha cho menu đang tạo, tức là menu đang tạo thuộc menu nào. Ví dụ: Bạn chọn thuộc menu “Sản phẩm” thì menu đang tạo sẽ nằm trong menu “Sản phẩm”.


 

-          Tiếp đến bạn chọn mở theo “Tab  hiện hành” hoặc “Mở tab mới” khi nhấn vào menu đang tạo.

-          Cuối cùng chọn tình trạng là “Hiện” và nhấn vào nút “Thêm” để hoàn thành.