Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản
Bước 2: Click vào "Quản lý fanpage facebook, Google+" trong menu "Thông tin web"


Bước 3: Nhập thông tin và cài đặt vị trí


Bước 4: Click nút  để hoàn thành