1. Các bước để sửa hình ảnh quảng cáo.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Ảnh quảng cáo" trong mục "Cài đặt giao diện". Sau đó chọn ảnh quảng cáo và nhấp vào biểu tượng sửa.Bước 3: Trang sửa hình ảnh mở ra. Nhập các thông tin cần sửa.Bước 4: Sau khi nhập xong. Nhấp vào nút "Cập nhật" để hoàn tất quy trình.

2. Các bước để xóa hình ảnh quảng cáo.

Bước 1: Đăng nhập.

Bước 2: Vào "Ảnh quảng cáo" trong mục "Cài đặt giao diện". Sau đó chọn ảnh quảng cáo và nhấp vào biểu tượng xóa.

Bước 3: Sau khi nhấp vào biểu tượng xóa, một câu thông báo sẽ xuất hiện. Bạn chọn "OK" để thực hiện.