Bước 1:

Chọn mục "Tin đã đăng" trong menuBước 2:

Click tiếp vào các nút để "Sửa", để "Xóa" để tiến hành sửa hoặc xóaBước 3: Click nút “Cập nhật Tin Tức”