Bạn thực hiện các bước sau để tạo danh mục tin tức.

Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2:

Trong menu chọn mục "Danh mục tin" trong "Trang Tin Tức"


Bước 3:

Click tiếp vào "Thêm danh mục"Bước 4:

Nhập tên mục cần tạo sau đó click "Thêm" để hoàn thành việc tạo danh mục


Các trợ giúp khác