Bước 1: Đăng nhập

Bước 2: Trên menu “Cài đặt giao diện” chọn “Cấu hình hiển thị website”


Bước 3:  Nhập vào đầy đủ các thông tin cần thiết.


Bước 4: Click nút “Cập nhật” để hoàn thành