Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2:

Ở menu, chọn "Ảnh giới thiệu" trong mục "Cài đặt giao diện".Bước 3:
Click vào nút "Sửa" bảng để tiếp tục
Bước 4:

Nhập các thông tin cần thiếtBước 5:

Click chọn  để hoàn thành.