Các bước thay đổi thông tin doanh nghiệp

Bước 1:

Để tiến hành đăng tải hay thay đổi thông tin, bạn click vào mục "Thông tin chính" trong menu "Thông tin web".


Bước 2: Nhập vào đầy đủ các thông tin cần thiếtBước 3Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn để hoàn thành.