Để thêm ảnh quảng cáo ta thực hiện các bước sau.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Ảnh quảng cáo" nẳm trong mục "Cài đặt giao diện".Bước 3: Nhấp vào nút "Thêm ảnh quảng cáo".
Bước 4:
Nhập đường link liên kết của trang thông tin quảng cáo. Trang này sẽ xuất hiện khi người khách hàng nhấp vào banner quảng cáo.Bước 5
: Chọn ảnh từ máy tính của bạn.Bước 6: Chọn vị trí hiển thị quảng cáoBước 7
: Nhập thông tin mô tảBước 8:

Chọn có hiển thị hay không

Bước 9:

Click nút "Thêm" để tạo mẫu quảng cáo