Đây là tính năng chèn ảnh trong các bài giới thiệu sản phẩm, các tin tức, tin hoạt động v.v..

Lưu ý:

Giao diện tải file của các trình duyệt có chút khác nhau, bài viết này trình bài cách thêm ảnh bằng trình duyệt Chrome 

Giao diện tải file của Firefox, IEGiao diện tải file của ChromeĐể có thể chèn ảnh, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1:

Trong giao diện viết bài, click chọn "Chọn tệp tin"Bước 2:

Một của sổ hiện ra, bạn chọn đến thư mục chứa ảnh cần chèn vào, click chọn ảnh sau đó click "Open"Bước 3:

Click tiếp vào nút "Tải lên"Bước 4:

Click chọn vị trí cần chèn ảnh trong bài viết sau đó click vào "Image"Ảnh sẽ hiện ra trong bài viết như sau:
Các trợ giúp khác