- Các bước thêm liên kết web.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2: Vào "Danh sách liên kết web" trong mục "Thông tin web".


Bước 3:  Danh sách liên kết web đã đăng mở ra chọn “Thêm liên kết web” ở góc bên phải

Bước 4: Nhập thông tin. Giống như bên dưới
Bước 5: Click nút “Thêm” để hoàn tất