Đây là nơi dành cho doanh nghiệp đăng các sản phẩm hay dịch vụ của mình bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán v.v..

Các sản phẩm được đăng sẽ xuất trên trang chủ tại trang Web của bạn.

Các bước đăng sản phẩm

Bước 1:

Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Bước 2:

Trong menu chọn phần "Đăng sản phẩm".
Bước 3:

Nhập các thông tin cần thiết về sản phẩm của mình.

Bước 4:

Chọn  để hoàn thành.
Bước 5:

Muốn xem các sản phẩm đã đăng ta chọn phần "Danh sách sản phẩm" trong menu.