Bước 1:

Chọn mục "Thêm thành viên mới" trong menu "Quản lý thành viên"
Bước 2:

Nhập đầy đủ thông tin cần thiếtBước 3:

Click nút  để hoàn thành.