Bước 1:

Click chọn mục " Danh sách nhóm" trong "Quản lý thành viên"

Bước 2:

Trong danh sách nhóm, thành viên click chọn vào nút "sửa".Bước 3:

Một danh sách các quyền hạn hiện ra, click vào từng ô để thiết lập quyền. 

- Ô màu vàng: Được quyền
- Ô màu xám: Không được quyền

Bước 4:

Click vào nút  để hoàn thành