Bước 1:

Chọn " Thành viên khách hàng" trong mục " Quản lý thành viên"

Bước 2:

Click nút "sửa" trong danh sách thành viên.
Bước 3:

Một giao diện chỉnh sửa hiện ra, kéo xuống phía dưới, ngay mục "trạng thái" đổi thành "Bị khóa". Sau đó click "Cập nhật" để tiến hành khóa.
Bước 4:


Thành viên bị khóa sẽ có biệu tượng  phía trước tên. Trong danh sách thành viên chọn tiếp  nút "xóa".

Bước 5:

Sau khi click nút "Xóa", một thông báo hiên ra "Bạn có chắc là muốn sử dụng lệnh này?". Chọn "ok" để tiến hành xóa, chọn "Hủy" để hủy lệnh.