Domain - tên miền là gì - vai trò của tên miền với một website

Domain - tên miền là gì - vai trò của tên miền với một website

Việc sống ở trên đời mà không có tên gọi, cũng như việc thiết kế website để kinh doanh online mà không có tên miền...