Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị tiện dụng

Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị tiện dụng

Mỗi ngày có rất nhiều sản phẩm được bán ra trong siêu thị. Việc tính toán công nợ, lỗ lãi hàng ngày...