Cập nhật bảng giá Viettel Post mới nhất năm 2021

Cập nhật bảng giá Viettel Post mới nhất năm 2021

Bắt đầu từ ngày 01/08/2020, Viettel có sự điều chỉnh, thay đổi bảng giá Viettel Post mới, bạn đọc cập nhật để dễ dàng, nhanh...