Nghiên cứu thị trường là gì? Tại sao phải nghiên cứu thị trường?

Nghiên cứu thị trường là gì? Tại sao phải nghiên cứu thị trường?

Khi mới bắt đầu kinh doanh bất kỳ một sản phẩm/ dịch vụ nào, bước đầu tiên quan trọng nhất bạn cần làm chính là nghiên cứu...